Als ondernemer is het één van je grootste nachtmerries: een brand of andere calamiteit die je zaak geheel of gedeeltelijk verwoest. Wat komt er op je af en wat kun je nu al doen om de schade zoveel mogelijk te beperken?

Een ongeluk zit een klein hoekje. Bij Frank Scheffer van ‘t Verfhuis zorgde kortsluiting in een telefoonoplader voor de brand waardoor hij zijn winkel van de bodem af opnieuw op moest bouwen. Zijn ervaringen zijn de basis voor onderstaande tips en aanbevelingen.

Wat kun je vooraf doen?

1. Check je verzekerde waarde

Vaak maak je een berekening bij het afsluiten van de verzekering en kijk je daarna niet meer of dit nog wel realistisch is. Veel bedrijven blijken bedrijven onderverzekerd te zijn. In dat geval krijg je een boete van de verzekeringsmaatschappij. Stel je bent voor € 300.000 verzekerd en de werkelijke waarde is € 330.000, dan legt de verzekeringsmaatschappij een boete van 10% op en krijg je dus slechts € 270.000 uitgekeerd.

2. Wijzig nieuwwaarde op tijd in dagwaarde

Zodra een artikel onder een bepaald percentage van de nieuwwaarde komt, wordt uitsluitend de dagwaarde uitgekeerd, ook al ben je verzekerd (en heb je betaald!) voor nieuwwaarde. Het is dus verstandig om regelmatig te controleren of je je verzekering niet beter om kunt zetten van nieuwwaarde naar dagwaarde.

3. Controleer in je brandpolis of de NEN1010-clausule geldt

De NEN1010 clausule houdt in dat de elektrische installatie moet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften, norm NEN 1010, en dat de installatie eenmaal per 3 jaar door een elektrotechnisch bureau gecontroleerd moet worden. Vooral voor veel nieuwe panden geldt deze clausule. Mocht je in zo’n geval een dergelijke keuring niet kunnen overleggen, dan is dat een grondslag voor de verzekering om niet uit te keren.

4. Zorg voor een buffer

Ook al dekt de verzekering de schade, vaak duurt het even voor de uitkering op gang komt en de verleende voorschotten zijn niet altijd toereikend.

5. Maak regelmatig foto’s

Je denkt dat je je eigen zaak goed kent, maar als alles weg is, blijkt het toch vaak lastig om terug te halen wat er allemaal in je winkel aanwezig was. Door één keer per jaar je hele zaak op de foto te zetten, heb je bij een calamiteit snel inzicht in je inventaris.

En als het je dan overkomt…

6. Schakel een advocaat of ander tussenpersoon in

Als ondernemer ben je (te) emotioneel betrokken bij het gebeuren. De verzekeraar komt met allerlei kritische vragen, waardoor je je aangevallen kunt voelen. Ook realiseer je je niet altijd welke (juridische) bewoordingen je beter wel of niet kunt gebruiken. Een onafhankelijke tussenpersoon die de zaken voor je afhandelt geeft rust. Je hebt al genoeg aan je hoofd!

7. Zorg voor facturen

Veel ondernemers gaan na een calamiteit zelf voortvarend aan de slag, vaak met hulp van vrienden en familie. De uren en tijd die zij, geheel vrijwillig, investeren om jou er weer bovenop te helpen, kun je bij de verzekeringsmaatschappij niet declareren. Als je een aannemer of ander bedrijf hiervoor inhuurt, kun je die facturen wel indienen bij de verzekering.

8. Zet je netwerk in

Bij een calamiteit blijkt hoe belangrijk je netwerk is om snel weer op te kunnen starten. Schroom niet, en vraag om hulp. Leveranciers en partners zijn vaak bereid om met je mee te denken en je daarbij te helpen.