Tip van de Expert:

 

Groene sticker PVCSinds kort treft u deze groene sticker aan op al onze zendingen met PVC-stroken. Nu de kou ook binnenshuis steeds beter voelbaar is, is het belangrijk goed te letten op de temperatuur. PVC-stroken kunnen namelijk onder invloed van temperatuurschommelingen andere afmetingen aannemen.

We zien nog regelmatig dat het mis gaat met het leggen van een PVC-vloer omdat onvoldoende rekening is gehouden met de temperatuurcondities die nodig zijn voor een goede verwerking. Om het materiaal de gelegenheid te geven zich aan de omgeving en de temperatuur aan te passen, adviseren wij om de PVC-stroken of -tegels minimaal 24 uur van te voren op kleine stapeltjes, zonder verpakking, in de desbetreffende ruimte te leggen. De ideale verwerkingstemperatuur voor een PVC-vloer ligt rond 18 C. De luchtvochtigheid mag niet boven de 70% zijn. Als aan deze voorwaarden niet is voldaan, heeft dit consequenties tijdens de verwerking. Bij te lage temperaturen of een te hoge luchtvochtigheidsgraad is het materiaal moeilijk te verwerken en zal de lijm nauwelijks afbinden. Ook is het verstandig direct zonlicht te vermijden, omdat dit invloed heeft op het materiaal en je bovendien het risico loopt dat het lijmbed vroegtijdig afbindt.

Naast de omgevingstemperatuur is ook de ondervloertemperatuur van belang. Deze moet minimaal 15 C zijn om het materiaal dimensiestabiel te houden en goed te kunnen verwerken. De omgevingstemperatuur kunt u met een eenvoudige thermometer gemakkelijk vaststellen, maar voor het meten van de ondervloertemperatuur heeft u een speciale thermometer nodig (zoals bovenaan dit bericht te zien). Om u daarmee op weg te helpen, starten wij binnenkort een actie waarmee u in het bezit kunt komen van een dergelijke thermometer. Houd daarvoor uw mailbox in de gaten!